BLOG

Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2019: respectarea promisiunilor și pregătirea pentru viitor

Comisia Europeană a prezentat programul de lucru pentru anul 2019, care stabilește trei priorități principale pentru acest an: ajungerea la un acord rapid cu privire la propunerile legislative deja prezentate, în vederea îndeplinirii celor zece priorități politice ale sale; adoptarea unui număr limitat de inițiative noi pentru abordarea provocărilor nesoluționate și prezentarea mai multor inițiative în perspectiva unei Uniuni Europene formată din 27 de state membre, pentru consolidarea fundațiilor unei Europe puternice, unite și suverane.

 

Citește și:

Tabloul de bord al piețelor de consum din 2018: trebuie consolidată încrederea europenilor în servicii

Programul de lucru pentru 2019 se concentrează doar asupra a 15 noi inițiative și a altor 10 evaluări REFIT noi, în vederea revizuirii legislației existente și a asigurării faptului că aceasta este încă adecvată scopului. Pentru a se asigura concentrarea asupra punerii în aplicare, programul de lucru al Comisiei enumeră, de asemenea, cele 45 de propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilorcare fac obiectul Declarației comune privind prioritățile legislative și care trebuie adoptate de către Parlament și Consiliu înainte de alegerile europene. De asemenea, Comisia sugerează retragerea sau abrogarea a 17 propuneri sau legi existente aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor.

Îndeplinirea angajamentelor asumate față de europeni

Comisia a prezentat deja toate propunerile legislative necesare pentru îndeplinirea celor zece priorități ale Comisiei Juncker. Împreună cu Parlamentul European și Consiliul, am ajuns până în prezent la un acord cu privire la circa jumătate dintre aceste propuneri, iar alte 20 % dintre acestea se află într-un stadiu avansat al procesului legislativ. Prioritatea noastră pentru anul următor este aprobarea a cât mai multe cu putință dintre propunerile rămase în discuție.

Citește și:

Athenée Palace, ieri și azi – o9atitudine pentru cultură

Comisia va prezenta, de asemenea, un număr limitat de noi inițiative, care se remarcă prin faptul că oferă europenilor o perspectivă puternică asupra viitorului. Vom analiza Planul de investiții pentru Europa și vom prezenta un document de reflecție privind modul de asigurare a unei Europe durabile pentru generațiile viitoare. Vom prezenta un plan coordonat privind dezvoltarea inteligenței artificiale în Europa, vom propune un plan de acțiune privind dezinformarea și vom face o recomandare privind instituirea unui registru electronic european de dosare medicale. De asemenea, vom evalua obstacolele rămase în calea pieței unice și vom prezenta idei pentru a le aborda; în plus, vom prezenta o strategie privind perturbatorii endocrini. Pentru a contribui la finalizarea uniunii energetice și la combaterea schimbărilor climatice, vom prezenta o strategie pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și rapoarte privind starea uniunii energetice și privind Planul de acțiune privind bateriile.

De asemenea, Comisia Europeană va pleda pentru utilizarea în mai mare măsură a votului cu majoritate calificată în domeniile energiei și climei, fiscalității și politicii sociale. Vom consolida în continuare cadrul privind statul de drept și rolul internațional al monedei euro, vom prezenta rapoarte referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește reciprocitatea în materie de vize și vom prezenta idei pentru „Comunicarea privind Europa”. În fine, vor fi necesare anumite măsuri de adaptare a acquis-ului UE în contextul Brexitului. Comisia Europeană își va adapta obiectivele în materie de eficiență energetică la UE formată din 27 de state membre, va face propunerile necesare privind statutul vizelor pentru cetățenii Regatului Unit după Brexit și va prezenta, înainte de sfârșitul anului 2018, un număr de acte delegate și de punere în aplicare necesare.

Context

În fiecare an, Comisia adoptă un program de lucru care stabilește lista acțiunilor pe care le va întreprinde în următorul an. Programul de lucru informează publicul și colegiuitorii cu privire la angajamentele politice ale Comisiei de a prezenta noi inițiative, de a retrage propuneri deja înaintate colegiuitorilor și de a revizui legislația existentă a UE.

Citește și:

Gestionarea deșeurilor în Uniunea Europeană – Economia circulară

Pentru pregătirea programului de lucru pentru anul 2019, Comisia a beneficiat de consultările desfășurate cu Parlamentul European și Consiliul în contextul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare și al Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie, pornind de la scrisoarea de intenție trimisă de președintele Juncker și prim-vicepreședintele Timmermans la 12 septembrie, după discursul președintelui privind starea Uniunii.

Comisia Junker a fost aleasă de Parlamentul European pe baza unor orientări politice clare. Aceste 10 priorități reprezintă cadrul pentru planificarea anuală a Comisiei. De la începutul mandatului Comisiei Juncker, programele anuale de lucru s-au axat pe un număr limitat de inițiative-cheie, în care valoarea adăugată a UE este clară și care sunt necesare pentru a pune în aplicare prioritățile convenite. Programele anuale de lucru ale Comisiei Juncker au inclus nu mai mult de 26 de inițiative prioritare pe an, comparativ cu aproximativ 100 în ultimul an înainte de preluarea mandatului președintelui Juncker.