BLOG

România, penultima în UE privind standardul puterii de cumpărare

Standardele de viaţă pot fi comparate raportând preţul unui pachet de bunuri şi servicii la venitul din fiecare ţară, prin folosirea unei monede noţionale comune numită standardul puterii de cumpărare (SPC). Comparând PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în SPC obţinem o imagine de ansamblu a standardelor de viaţă în UE.

PIB-ul pe cap de locuitor în SPC

Ţara PIB-ul pe cap de locuitor în SPC
Bulgaria 47
România 55
Croaţia 59
Letonia 64
Ungaria 68
Polonia 68
Grecia 73
Lituania 75
Estonia 76
Slovacia 77
Portugalia 78
Cipru 82
Slovenia 83
Malta 84
Republica Cehă 85
Spania 91
Italia 96
Franţa 107
Regatul Unit 109
Finlanda 110
Belgia 119
Suedia 123
Germania 124
Danemarca 125
Austria 130
Ţările de Jos 131
Irlanda 134
Luxemburg 266

UE depune eforturi pentru a ameliora standardele de viaţă protejând mediul, încurajând crearea de noi locuri de muncă, reducând disparităţile existente la nivel regional şi conectând regiuni izolate prin dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere.